Specjalista Ds. Księgowości

powrót
Opis oferty:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • kontrola zgodności dokumentacji i procedur księgowych są zgodne z przepisami podatkowymi
 • weryfikacja zgodności operacji i transakcji finansowych  z planami finansowymi danej jednostki
 • opracowywanie sprawozdań finansowych, raportów, analiz finansowych, deklaracji podatkowych
 • wycenianie składników pasywów i aktywów
 • ścisła współpraca z zewnętrznymi podmiotami, m.in. z bankami, Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji (10 000- 14 000 zł  brutto)
 • możliwość rozwoju kariery w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjny zlokalizowanym na strefie ekonomicznej w Bielanach Wrocławskich

 

 

Obowiązki:

 • kilkuletnie doświadczenie na pokrewnym samodzielnym stanowisku w obszarze pełnej księgowości w firmie produkcyjnej
 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub finansów
 • praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, oraz międzynarodowych regulacji (MSR/MSSF) z obszaru rachunkowości
 • doświadczenie w klasyfikowaniu środków trwałych w ewidencji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.