Pracownik Produkcji

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Praca przy linii produkcyjnej
 • Montaż lodówek i piekarników
 • Używanie podstawowych narzędzi takich jak wkrętarka, klej na gorąco, śrubokręt
 • Praca dla każdego

Oferujemy:

To oferujemy

 • miejsce pracy: ul. Żmigrodzka we Wrocławiu
 • stawka 27,50 zł brutto/h + premia frekwencyjna 200 zł brutto + premia od realizacji za każdą przepracowaną godzinę do 825 zł brutto
 • 150 zł bonusu za pracę w sobotę
 • system rekomendacji pracowniczych (700 zł za polecenie pracownika, który przepracuje miesiąc)
 • umowę o pracę tymczasową (płatny urlop, odprowadzane składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe)
 • pracę w systemie 3-zmianowym: 6:00-14:00/ 14:00-22:00/ 22:00- 6:00
 • możliwość przejścia bezpośrednio do firmy po okresie próbny
 • komfortowe warunki pracy: nowoczesne park maszynowy, bliskość kantyny, swobodny dostęp do miejsc parkingowych
 • opiekę koordynatora na miejscu
 • benefity: ubezpieczenie grupowe i dofinansowanie opieki medycznej w Luxmed

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
 • Zdolności manualne, precyzja oraz spostrzegawczość


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.