Księgowa/-Y

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:
• Księgowanie dokumentów księgowych oraz właściwa kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT i CIT,
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
• Przygotowywanie rejestru VAT i plików JPK
• Sporządzanie sprawozdań do GUS
• Analiza kont księgowych i uzgadnianie sald z kontrahentami,
• Wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości
• Zapewnienie prawidłowego i terminowego dokonywania operacji,
• Wprowadzanie do systemu księgowego Optima dokumentów dla Spółek zagranicznych,
• Współpraca z działem konsolidacyjnym wewnątrz Grupy oraz działem kontrolingu
• Udział we wdrażaniu nowych systemów i rozwiązań wspomagających działalność Spółek wchodzących w skład Grupy.
• Kontakt z biurami rachunkowymi obsługującymi Spółki wchodzące w skład Grupy.

Oferujemy:

Nasza oferta:
W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:
• udział w nowym projekcie, który umożliwia wdrażanie własnych rozwiązań,
• pracę w trybie hybrydowym,
• możliwość rozwoju poprzez aktywność w ciekawych projektach, które wyprzedzają konkurencję,
• pakiet benefitów zawierających m.in.: opiekę medyczną Medicover, dofinansowanie studiów i zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie.

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym,
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości,
• Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Excela,
• Znajomość języka angielskiego i niemieckiego (lub innego drugiego języka) w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z biurami rachunkowymi z innych krajów Europy.
• Zaangażowanie oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Wielton S.A.

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”