Kierownik Zespołu Księgowego

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • Zarządzanie podległym zespołem księgowym lub nadzorowanie zespołów księgowych z zewnętrznych lub zagranicznych biur rachunkowych.
 • Sporządzanie analiz, raportów finansowych oraz kontrola kosztów,
 • Rozliczanie wyciągów bankowych, kontrola zobowiązań należności,
 • Nadzór nad prowadzeniem księgowości oraz obiegiem dokumentów księgowych,
 • Tworzenie oraz udoskonalanie procesów finansowo-księgowych,
 • Zarządzanie fakturowaniem i stanem ściągania należności,
 • Kalkulacja podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji CIT i/ lub monitorowanie sporządzania deklaracji CIT przez zagranicznych ekspertów podatkowych.
 • Weryfikacja rejestrów Vat i przygotowanie plików JPK i/ lub monitorowanie sporządzania deklaracji VAT przez zagranicznych ekspertów podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Księgowanie nadzorowanie księgowań i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,
 • Wycena aktywów i pasywów zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym oraz instytucjami zewnętrznymi,

Oferujemy:

Nasza oferta:

W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • Oferujemy pracę w dużej polskiej Grupie Kapitałowej o znanej marce i o silnej pozycji na rynku w całej Europie, a także w Afryce,
 • Możliwość twórczej pracy i wdrażania własnych nowoczesnych rozwiązań w konkretnych obszarach biznesowych,
 • Pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, dofinansowanie zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym, po okresie wdrożenia.

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunek: finanse, ekonomia lub pokrewne,
 • dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem księgowym lub predyspozycje liderskie,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka obcego mile widziana (np. francuski, niemiecki, hiszpański, włoski),
 • Dobra, praktyczna znajomość pakietu MSOffice,
 • Ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów oraz rozliczeń podatkowych,
 • Mile widziana znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, liderskie oraz organizacyjne.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Wielton S.A.

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”