Administrator/Specjalista It - Dział Informatyki I Telekomun

powrót
Opis oferty:

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Administrowanie i monitorowanie infrastruktury IT
 • Konfiguracja i utrzymanie infrastruktury w środowisku wirtualnym VMwareE
 • Konfigurowanie i utrzymanie systemów operacyjnych Linux i Windows Serwer
 • Administrowanie usługami IT opartymi na platformie Microsoft (Active Directory, Certificate Authority, DNS, DHCP)
 • Monitorowanie środowiska bazodanowego Oracle i MS SQL Serwer
 • Administrowanie usługami chmurowymi Microsoft 365 (Office, Sharepoint, Teams)
 • Rozbudowa i utrzymywanie istniejącej infrastruktury sieciowej
 • Konfigurowanie i monitorowanie urządzeń sieciowych LAN/WAN/FC oraz UTM
 • Kontrola poziomu bezpieczeństwa systemów i ochrony antywirusowej
 • Nadzór nad systemami backupu i odtwarzania danych
 • Uczestnictwo w zespole odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa
 • Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów
 • Wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wykorzystaniem infrastruktury IT
 • Prowadzenie i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • Atrakcyjny pakiet dodatków pozapłacowych - ZFŚS ("wczasy pod gruszą", świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Kartę sportową na preferencyjnych warunkach
 • Zniżki na badania profilaktyczne
 • Zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub kierunki pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Doświadczenie w zarządzaniu systemami serwerowymi Windows oraz Linux
 • Doświadczenie w zarządzaniu siecią informatyczną oraz konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Znajomość zarzadzania protokołami TCP/IP, HTTPS, SMTP, IMAP
 • Znajomość środowiska hybrydowego (Active Directory, Azure Active Directory)
 • Znajomość zarządzania środowiskiem wirtualnym opartym o platformę Vmware
 • Znajomość zagadnień i doświadczenie w zarządzaniu fizyczną infrastrukturą serwerową oraz sieciami SAN
 • Znajomość wybranych rozwiązań Microsoft (Active Directory, Certificate Authority, DNS, DHCP, Server)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, dyspozycyjność
 • Dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Zaangażowanie w pracy i gotowość do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu systemów informatycznych klasy ERP oraz HIS
 • znajomość protokołu HL7 i standardu DICOM

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Spółka uprawniona jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.