Operator Maszyn

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • obsługa maszyny za pomocą paneli sterujących
 • przygotowanie materiałów do produkcji
 • nadzór nad procesem technologicznym
 • dbanie o jakość wyprodukowanego materiału

Oferujemy:

To oferujemy

 • stałe wynagrodzenie 5600 zł brutto + (jeżeli pojawi się system 4 brygadowy 800 zł brutto dodatku) + premia kwartalna
 • gwarantowaną podwyżkę wynagrodzenia podstawowego do 6200 zł brutto (po 6 miesiącach pracy)
 • zdobycie pierwszych doświadczeń lub rozwój zawodowy w obszarze produkcyjnym
 • umowę o pracę tymczasową
 • stabilne zatrudnienie- po okresie wdrożenia możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z firmą
 • jasna ścieżka kariery i możliwość doskonalenie kompetencji
 • dostęp do miejsc parkingowych
 • szkolenia wewnętrzne
 • opiekę konsultanta Asistwork na każdym etapie rekrutacji i w procesie zatrudnienia
 • dofinansowanie do posiłków (obiad dwudaniowy w cenie 2zł)
 • dodatek finansowy oraz paczki na święta
 • środki ochrony indywidualnej, odzież robocza oraz okulary korekcyjno-ochronne
 • wydarzenia firmowe (pikniki, dni otwarte fabryki)
 • po zawarciu umowy bezpośrednio z firmą: udział w premii rocznej, pakiet Luxmed, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wakacji, kluczyk do maszyn vendingowych

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • chęć rozwoju zawodowego w środowisku produkcyjnym
 • umiejętność pracy zespołowej
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym lub 4 brygadowym
 • mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze produkcyjnym


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.