Młodsza Księgowa/ Młodszy Księgowy

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • księgowanie faktur zakupu- leasingu i rozliczenia umów dokumentem PK
 • księgowanie dokumentów zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • księgowanie faktur sprzedaży krajowych i zagranicznych
 • zastępstwa za osobę fakturującą- wystawianie faktur sprzedaż dla odbiorców polskich i zagranicznych (faktury krajowe, WDT, Eksport)
 • pomoc przy zamknięciu okresów księgowych, w tym uzgadnianie kont analitycznych

Oferujemy:

To oferujemy

 • umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą
 • stabilne zatrudnienie u dostawcy podzespołów i elementów kompozytowych dla pociągów, autobusów, maszyn oraz generatorów
 • komfortowe warunki pracy w innowacyjnej fabryce w Stanowicach
 • konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe i premie za wyniki pracy
 • indywidualny plan wdrożenia do pracy i pakiet szkoleń dostosowany do potrzeb pracownika
 • pracę od poniedziałku do piątku, elastyczny czas pracy- rozpoczęcie dnia pracy między 7.00- 9.00
 • dogodny dojazd – lokalizacja fabryki w Stanowicach
 • karta Multisport i ubezpieczenie na życie

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: rachunkowość i finanse, ekonomia oraz pokrewne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w firmie produkcyjnej
 • praktyczna znajomość systemów ERP (Graffiti będzie dodatkowym atutem)
 • dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków
 • znajomość języka angielskiego (B1/B2)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.