Elektromechanik Utrzymania Ruchu

powrót
Opis oferty:

 • Praca jednozmianowa;
 • Utrzymywanie w sprawności technicznej maszyn i urządzeń w Zakładzie;
 • Bieżące usuwanie awarii maszyn i urządzeń w zakresie elektryki/mechaniki;
 • Wykonywanie prewencyjnych przeglądów maszyn i urządzeń;
 • Wykonywanie remontów maszyn i urządzeń;
 • Wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę maszyn;
 •  

Obowiązki:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
 • Czytanie schematów elektrycznych.
 • Umiejętność diagnozowania i usuwania usterek oraz awarii w zakresie elektryki.
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu eklektyki oraz mechaniki.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: H+H Polska Sp. z o.o.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa (dalej „Administrator”).

 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez tel. +48 22 518 40 00 lub e=mail: dane-osobowe@hplush.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko przez Administratora.

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują  oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Administratora https://www.hplush.pl/polityka-prywatnosci.