Młodszy Specjalista Ds. Obsługi Klienta

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • Praca w zespole odpowiedzialnym za wparcie Klienta Biznesowego
 • Współpraca oraz wsparcie oddziałów firmy
 • Współpraca z innymi działami firmy
 • Obsługa zapytań klientów
 • Obsługa połączeń telefonicznych
 • Obsługa live chat
 • Obsługa mailowa klientów

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 -14:00/15:00, 08:00-15:00/16:00, 09:00-16:00/17:00, 10:00-17:00/18:00
 • Pracę w firmie o dojrzałej kulturze organizacyjnej
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej bądź karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Platformę wspierającą dobrostan pracowników
 • Udział w programie wdrożeniowym nowego pracownika (wyposażenie w wiedzę niezbędna na danym stanowisku)
 • Program szkoleń e-learningowych z zakresu zasad funkcjonowania działalności
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi
 • Udział w Inicjatywach charytatywnych
 • Bezpieczne warunki pracy

Obowiązki:

Wymagania:

 • Komunikatywność
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Praca w systemie zmianowym (między 07:00 a 17:00)
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – mile widziane


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SIG Sp. z o.o.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.