Kasjer - Sprzedawca Toruń Ul. Gagarina

powrót
Opis oferty:

 

Chcemy byś był odpowiedzialny za:


•profesjonalną obsługę Klienta na sali sprzedaży,

•obsługę kasy fiskalnej,

•dbałość o prawidłową jakość ekspozycji towarów,

•czystość na sali sprzedaży.

Oferujemy:

 

Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia:


•stabilne zatrudnienie,

•wynagrodzenie podstawowe, plus premia miesięczna,

•dodatek motywacyjny,

•pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie,

•zniżkową kartę BENEFIT,

•bony na święta dla Pracowników,

•wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasisty),

•jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego,

•pakiety szkoleń wewnętrznych,

•pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą.

Obowiązki:

 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 

•jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym,

•posiadasz aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowy jesteś je wykonać,

•posiadasz wykształcenia minimum zawodowe,

•doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: POLOmarket

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „ Bresse Pol Spółka  z o.o. z siedzibą w  Toruniu  Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń
 3. Z ADO może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: sekretariat@bressepol.pl, telefonicznie pod numerem +48 56 610 38 01  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: daneosobowe200@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane zbierane są dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - także dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji oraz dla potrzeb wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ADO jest Pani / Pana zgoda, o ile - w przypadku przyszłych rekrutacji, taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na uwzględnienie niniejszego zgłoszenia dla potrzeb przyszłych rekrutacji ADO – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 8. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym dla ADO usługi związane z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych i usługi informatyczne. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z prawem - wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych dla potrzeb rozstrzygnięcia danej rekrutacji lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, o ile taka zgoda została przez Panią / Pana udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.
 11. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 12. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że ADO będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania od Pani/Pana dodatkowej, dobrowolnej, pisemnej zgody.
 13. ADO zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.