It Project Manager

powrót
Opis oferty:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • dostarczanie produktów IT w ramach projektów w jak najkrótszym czasie, terminowo, w zakładanej jakości oraz w zdefiniowanym budżecie,
 • planowanie zapotrzebowania na specjalistów i technologie,
 • współpracę z klientem wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie ze strukturą portfelową,
 • aktywne wsparcie klientów wewnętrznych w definiowaniu nowych produktów oraz zmian funkcjonalnych dla już istniejących,
 • opracowanie i utrzymywanie harmonogramu prac IT,
 • koordynację prac zespołów i dostawców IT,
 • stworzenie warunków do efektywnej pracy zespołu projektowego IT,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji niezbędnych do realizacji zadań poszczególnych osób i zespołów,
 • współpracę z innymi jednostkami grupy w ramach realizacji prac projektowych,
 • zarządzanie zmianą w projekcie w ramach prac IT,
 • koordynację postępowań zakupowych IT,
 • analizę ryzyk technologicznych, wsparcie rozwiązywania problemów,
 • budowanie i utrzymywanie dokumentacji projektowej,
 • raportowanie postępów prac.

Oferujemy:

My gwarantujemy:

 • wyjątkową możliwość współtworzenia i wdrażania produktów IT w dużej i zróżnicowanej organizacji,
 • możliwość współpracy na UoP lub B2B,
 • możliwość pracy zdalnej (chcielibyśmy spotykać się co jakiś czas w naszej centrali w Toruniu),
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych.

Obowiązki:

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami IT,
 • doświadczenia w realizacji projektów z dostawcami zewnętrznymi,
 • doświadczenia w organizacji IT opartej o procesy,
 • umiejętności identyfikacji i zrozumienia potrzeb klientów wewnętrznych w zakresie dostarczanego oprogramowania,
 • znajomości metodyki PRINCE2 oraz dowolnej metodyki Agile,
 • umiejętności planowania i egzekwowania powierzonych zadań,
 • umiejętności podejmowania nowatorskich rozwiązań, przewidywania skutków podjętych działań oraz tworzenia planów alternatywnych,
 • bardzo dobrych zdolności analitycznych,
 • orientacji na cel i wyniki,
 • pragmatyzmu i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
 • bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych, łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolności prezentacyjnych i umiejętności przekonywania do swoich racji,
 • zdolności szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany,
 • znajomości narzędzi: MS Project Online, Jira Agile, Confluence, MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w projektach realizowanych w Microsoft Azure.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: GRUPA NEUCA