Junior Sales Coordinator

powrót
Opis oferty:

Będziesz współrealizować sprzedaż usług hotelowych najbardziej krakowskiego, spośród krakowskich hoteli. Rozwiniesz swoje umiejętności przygotowując oferty handlowe, formułując odpowiedzi na zapytania ofertowe i sporządzając raporty dotyczące sprzedaży. Będziesz nieocenionym wsparciem dla koleżanek i kolegów z zespołu sprzedaży i wspólnie osiągniecie zaplanowane wyniki ekonomiczne oraz jakościowe. Będziesz mieć istotny wkład w zadowolenie gości, poprzez udział w koordynacji pobytów biznesowych w hotelu. Rozwiniesz swą kreatywność poprzez udział w przygotowaniu i realizowaniu nieszablonowych aktywności sprzedażowych.

Oferujemy:

- zapewnimy Ci pełną wyzwań pracę  w gronie profesjonalistów w świadomym ekologicznie flagowym hotelu marki Mercure w Europie

- zaoferujemy dostęp do najnowszych rozwiązań wspierających procesy sprzedaży

- będziemy Cię wspierać w dalszym        rozwoju poprzez szkolenia i projekty  

- otrzymasz pakiet benefitów takich jak zniżki w hotelach i restauracjach sieci Accor na całym świecie, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ubezpieczenie na życie, bezpłatne posiłki w czasie pracy, wspólne wyjścia integracyjne
i celebracje uroczystości, konkursy pracownicze, dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne

Obowiązki:

- zgadzasz się ze stwierdzeniem, że „uśmiech kosztuje mniej od prądu, a daje więcej światła”

- rozumiesz potrzeby wymagających gości hotelu i klientów premium,
a dostarczanie dedykowanych i szytych na miarę rozwiązań, sprawia Ci osobistą satysfakcję

- relacje z innymi są dla Ciebie źródłem szczęścia

- masz w sobie „ducha zdobywcy”, dzięki któremu chętnie podejmujesz nowe wyzwania, ale też wychodzisz z inicjatywą

- doceniasz pracę w zespole i czujesz się jego częścią, chętnie oferując swoją pomoc i zaangażowanie

- porządek w miejscu pracy oraz estetyka są dla Ciebie istotne

- swobodnie czujesz się w ekosystemie informacyjnym, a Microsoft Excel jest Ci dobrze znany

- komunikatywnie posługujesz się językiem polskim i angielskim


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Orbis S.A.

  1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych, którym jest spółka Orbis S.A. (Pracodawca) z siedzibą przy ulicy Złotej 59, 00-120 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej Rozporządzenie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pracodawcy jest możliwy pod adresem:  pl.gdpr@accorinvest.com
  2. Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe zamieszczone w przesłanej aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji i przez okres prowadzenia naboru na stanowisko, na które złożyli Państwo aplikację nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Ponadto w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach aplikacji ma charakter obligatoryjny, gdyż ich podania wymagają przepisy Kodeksu Pracy (Pracodawca ma prawo ich żądania.
  1. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora Danych pozostający w związku z uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na przeprowadzeniu procesu rekrutacji i wyborze kandydata na stanowisko pracy na które Pan/Pani aplikuje w ramach tego procesu rekrutacji, (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  1. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem przez Pracodawcę Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia, prawo do żądania usunięcia danych na podstawie art.  17 Rozporządzenia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, czy też prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  2. W przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one poddane profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 4 Rozporządzenia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych zamieszczonych w przesłanej aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacjach  na tym stanowisku pracy w tym oraz innych Hotelach Administratora Danych.