Koordynator Ds. Projektów I Rozwoju Sprzedaży Aptek

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków: 

 • Kreowanie i realizacja działań krótko i długoterminowych w celu wzmocnienia
  i rozwoju sprzedaży w aptekach
 • Zbieranie i analizowanie potrzeb wewnętrznych, identyfikacja obszarów do doskonalenia i optymalizacji
 • Samodzielne prowadzenie projektów pro-sprzedażowych i organizacyjnych od etapu analizy potrzeb i planowania do etapu wdrożenia i wyciągania wniosków
 • Monitorowanie poprawności działania wdrażanych rozwiązań w aptekach
 • Monitorowanie nowych rozwiązań pro-sprzedażowych i omnichannelowych
 • Udział we wdrażaniu standardów w aptekach
 • Monitorowanie realizacji polityki handlowej i marketingowej
 • Analiza trendów rynkowych, zachowań konkurencji oraz potrzeb Pacjentów
 • Współpraca z działami wewnętrznymi i partnerami biznesowymi w celu realizacji założeń biznesowych

Obowiązki:

Nasze oczekiwania: 

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w sieci handlowej
 • Mile widziane doświadczenie w branży farmaceutycznej
 • Wiedza z obszarów tj.: sprzedaż, customer experience, omnichannel, zarządzanie projektami
 • Doświadczenie we wdrażaniu i koordynowaniu projektów
 • Zorientowanie na cel i rozwiązywanie problemów
 • Doskonale rozwinięte umiejętności analityczne
 • Umiejętność komunikacji i współpracy z osobami z różnych poziomów organizacji
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Biegłość w obsłudze pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych na terenie Polski
 • Czynne prawo jazdy kat. B 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ziko

Przesyłając aplikację rekrutacyjną (w tym CV), tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych osobowych zawartych w aplikacji, a niewymaganych przepisami prawa pracy [art. 4 pkt. 11 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dodatkowe dane osobowe, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych. 

Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIKO Optyk Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Jacek Skalski. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@ziko.pl lub pisząc na adres: IOD, ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Inne dane przesłane nam w CV i dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Państwa zgody tzn., że ich podanie jest dobrowolne. Brak podania danych dodatkowych nie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych poprzez czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Takie dane będziemy usuwać. Jeżeli wśród danych, które nam Państwo przekażecie z własnej inicjatywy, znajdą się dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Państwa o wyraźną zgodę w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Państwa dane osobowe zostaną powierzone podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrową w imieniu administratora oraz dostawcom usług wspierających proces rekrutacji. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie zostaną usunięte. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania przed upływem ww. okresu i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. 

Posiadają Państwo także prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ochrony danych.