Technik/-Czka Serwisu

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • diagnozowanie i usuwanie usterek/awarii maszyn na terenie przydzielonego regionu (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
 • konserwacja i modernizacja maszyn
 • instalowanie sprzętu i dokonywanie rekonfiguracji maszyn
 • diagnoza, instalacja oprogramowania komputerowego dla sprzętu komputerowego elektronicznego i elektromechanicznego
 • obsługa procesu gospodarowania narzędziami i podzespołami 
 • uczestnictwo w wyjazdowych akcjach serwisowych
 • kontrola jakości prac prowadzonych przez podwykonawców
 • dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia

Oferujemy:

To, co zapewniamy:

 • pracę w innowacyjnej firmie technologicznej o międzynarodowym zasięgu, która jest liderem branży logistycznej w Polsce
 • możliwość poszerzania kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • system kafeteryjny z możliwością wyboru benefitów, z których chcesz korzystać (np. Multisport, opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia i wiele więcej)
 • platformę e-learningową ze szkoleniami w formie filmów, magazynów, zadań i quizów
 • program rekomendacji pracowniczych
 • możliwość udziału w inicjatywach pracowniczych, takich jak wolontariat InPost InHelp, Szlachetna Paczka czy wydarzenia sportowe (np. biegi sztafetowe) 

Obowiązki:

To, czego potrzebujemy od Ciebie:

 • doświadczenia w pracy związanej z diagnozowaniem usterek, naprawą awarii, testowaniem urządzeń elektrycznych, elektronicznych i oprogramowania
 • wykształcenia technicznego o kierunkach automatyka, elektronika lub pokrewnym
 • prawa jazdy kat B - jest niezbędne, ponieważ będziesz pracować w pełni mobilnie. Samochód służbowy jest podstawowym narzędziem pracy, które otrzymasz od nas pierwszego dnia :-)
 • motywacji, wytrwałości i zaangażowania. Zależy nam także, abyś odnalazł/a się w zwinnym świecie InPostu. Pracujemy szybko i lubimy to. To, co możemy Ci zagwarantować to fakt, że zdecydowanie nigdy nie będziesz się nudzić!

Mile widziane

 • uprawnienia SEP E do 1kV


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: InPost

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe(at)grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.