Operator Wózka Widłowego

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Załadunek i rozładunek samochodów na placu magazynowym
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Praca na komputerze (WZ, dokumenty wysyłkowe)
 • Utrzymanie magazynu w należytym porządku

Oferujemy:

To oferujemy

 • Pracę od poniedziałku do piątku
 • Pracę w systemie trzyzmianowym
 • 100% płatne nadgodziny
 • Roczna premia tzw. 13
 • Premie uznaniowe
 • Wolne weekendy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą
 • Profesjonalne szkolenie wdrożeniowe

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Uprawnienia UDT
 • Dokładności w wykonywaniu przydzielonych obowiązków
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku

Mile widziane

 • Uprawnienia na suwnicę UDT IIS


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.