Pracownik Techniczny

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • dokonywanie bieżących napraw urządzeń (maszyn sortowniczych​) na oddziale
 • prowadzenie systematycznych kontroli urządzeń na oddziale
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej / pokontrolnej
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi i firmami serwisowymi
 • planowanie i nadzór nad zapewnieniem części, narzędzi, elementów do wykonywania napraw i serwisu na oddziale
 • inne zadania zlecone przez przełożonego

Oferujemy:

To, co zapewniamy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne premie, adekwatne do Twojego zaangażowania
 • pracę w innowacyjnej firmie technologicznej o międzynarodowym zasięgu, która jest liderem branży logistycznej w Polsce
 • możliwość poszerzania kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • system kafeteryjny z możliwością wyboru benefitów, z których chcesz korzystać (np. Multisport, opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia i wiele więcej)
 • platformę e-learningową ze szkoleniami w formie filmów, magazynów, zadań i quizów
 • program rekomendacji pracowniczych
 • możliwość udziału w inicjatywach pracowniczych, takich jak wolontariat InPost InHelp, Szlachetna Paczka czy wydarzenia sportowe (np. biegi sztafetowe) 

Obowiązki:

To, czego potrzebujemy od Ciebie:

 • umiejętności posługiwania się narzędziami, zmysłu technicznego
 • umiejętności planowania oraz organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjności 
 • podstawowej znajomości komputera

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP do 1kV (lub wyższe) 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: InPost

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.