Przedstawiciel Handlowy W Branży Sportowej

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • tworzenie planów i strategii sprzedaży w celu osiągnięcia celów sprzedażowych firmy
 • przygotowywanie raportów sprzedaży, prowadzenie analiz i bieżące podsumowywanie działań i wyników​
 • dbałość o budowanie długotrwałych relacji z klientem, analiza informacji zwrotnych od klientów i zwiększanie zadowolenia ze współpracy
 • bezpośrednia współpraca z działem marketingu
 • przygotowywanie ofert handlowych i finalizacja procesu sprzedaży

Oferujemy:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie miesięczne: 8 000 - 9 500 zł brutto
 • współpracę z ludźmi (z całego świata) z pasją do sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • możliwość udziału w konferencjach branżowych i szkoleniach
 • zniżki na zakup produktów firmowych, możliwość wypożyczenia sprzętu 
 • doskonalenie kompetencji i rozwój kariery w międzynarodowym środowisku 

 

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (B2)
 • swoboda w kontaktach bezpośrednich i łatwość w nawiązywaniu relacji handlowych
 • proaktywność w działaniu, angażowanie się w osiąganie celów
 • gotowość do wyjazdów służbowych


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.