Informatyk Wsparcia Technicznego (Od Informatyka Do Starszeg

powrót
Opis oferty:

TWOJE ZADANIA

 • administrowanie systemami informatycznymi w obsługiwanych jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • instalowanie nowych wydań i poprawek systemów i aplikacji
 • tworzenie i zarządzanie kopiami awaryjnymi systemów i baz danych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami
 • monitorowanie i utrzymanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej
 • udzielanie wsparcia informatycznego pracownikom obsługiwanych jednostek
 • obsługa wymiany pomiędzy systemami informatycznymi, wysyłka sprawozdawczości
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • diagnozowanie i usuwanie awarii systemów informatycznych i sprzętu
 • administrowanie lokalną siecią komputerową i urządzeniami sieciowymi
 • utrzymywanie infrastruktury sieciowej zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa
 • zarządzanie kontami użytkowników w wybranych systemach i aplikacjach (zakładanie kont, nadawanie, modyfikacja, odbieranie uprawnień)
 • przygotowanie stanowisk komputerowych, nadzór i przegląd stacji roboczych w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania

Oferujemy:

SKORZYSTAJ Z BENEFITÓW PUBLICZNEGO PRACODAWCY

 • zawsze zatrudniamy na umowę o pracę
 • wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę"
 • dofinansowujemy wypoczynek
 • mamy kafeterię MyBenefit, kartę Multisport
 • oferujemy pakiety prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie

Obowiązki:

 

NASZE WYMAGANIA

 • wykształcenie średnie informatyczne
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość sprzętu komputerowego
 • znajomość​ systemów operacyjnych Windows
 • prawo jazdy kat. B

MILE WIDZIANE

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym
 • wiedza i doświadczenie w zakresie administrowania systemem Windows Server, systemami Windows na stacjach roboczych, instalowania i konfigurowania lokalnych aplikacji na serwerach i stacjach roboczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zrozumienia dokumentacji technicznej
 • certyfikaty potwierdzające znajomość systemów operacyjnych
 • znajomość podstawowych zagadnień sieci LAN


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Centrum Informatyki Resortu Finansów

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Centrum Informatyki Resortu Finansów informuje, iż:

 1. Z chwilą przesłania przez Panią/Pana oferty pracy Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, ul. Samorządowa 1 (nr tel. /48/ 367 36 01, adres e-mail: sekretariat.ci@mf.gov.pl) zwane dalej CIRF.
 2. W CIRF wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.cirf@mf.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkretnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. CIRF będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w innych trwających oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Oferty kandydatów do pracy, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych trwających oraz przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wyłonionym w naborze kandydatem – w przypadku ofert kandydatów, którzy odbyli rozmowy kwalifikacyjne oraz przez okres 1 miesiąca od zakończenia naboru w przypadku ofert niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Oferty kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym procesie rekrutacyjnym, innych trwających naborach oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane do czasu odwołania zgody przez kandydata, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. CIRF nie odsyła aplikacji. CIRF kontaktuje się jedynie z wybranymi osobami.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane ani udostępniane innym podmiotom.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.