Kierownik Ds. Polityki Cenowej

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Formułowanie i wdrażanie strategii oraz polityki cenowej celem poprawy rentowności
 • Rozwój narzędzi analitycznych i prognostycznych
 • Analiza pozycji kosztowej i rynkowej jako elementów pozycjonowania
 • Analiza konkurencyjności pod względem polityki i strategii cenowej, monitorowanie otoczenia konkurencyjnego, analiza wpływu polityki cenowej na rentowność
 • Nadzorowanie cen i warunków sprzedaży zawartych w umowach (badanie marżowości)
 • Zarządzanie i utrzymywanie jakości oraz spójności danych
 • Tworzenie, wdrażanie i optymalizacja procesu cenowego
 • Nadzór i zarządzanie kategoryzacją punktów sprzedaży (apteki, drogerie)
 • Inicjowanie działań optymalizacyjnych

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Finanse, Ekonomia, Zarządzanie, Controlling, Matematyka)
 • 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim w obszarze polityki cenowej
 • Doświadczenie w zarządzaniu strategią cenową, w przygotowywaniu kompleksowych analiz, opracowywaniu wniosków i rekomendacji działań
 • Doświadczenie we wdrażaniu narzędzi analitycznych wspierających podejmowanie decyzji sprzedażowych
 • Biegła znajomość narzędzi i strategii pricingowych
 • Wiedza z zakresu finansów (rachunek wyników)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point, Power BI)
 • Znajomość SQL
 • Mile widziana znajomość ZSA, AOW & OmniPharm
 • Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Rzetelność, dokładność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętności zarządzania zespołem
 • Znajomość branży farmaceutycznej będzie dużym atutem


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ziko

Przesyłając aplikację rekrutacyjną (w tym CV), tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych osobowych zawartych w aplikacji, a niewymaganych przepisami prawa pracy [art. 4 pkt. 11 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dodatkowe dane osobowe, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Socrates Time z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Jacek Skalski. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@ziko.pl lub pisząc na adres: IOD, ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Inne dane przesłane nam w CV i dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Państwa zgody tzn., że ich podanie jest dobrowolne. Brak podania danych dodatkowych nie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych poprzez czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Takie dane będziemy usuwać. Jeżeli wśród danych, które nam Państwo przekażecie z własnej inicjatywy, znajdą się dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Państwa o wyraźną zgodę w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe zostaną powierzone dostawcom usług wspierających proces rekrutacji, w tym w zakresie systemów informatycznych i aplikacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie zostaną usunięte. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania przed upływem ww. okresu i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Posiadają Państwo także prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ochrony danych.