Sales Specialist With Slovenian

powrót
Opis oferty:

·       Daily contact with foreign clients in Slovenian.

·       Contact with a client who knows our product, the so-called "warm base". 

·       Telephone sales of cosmetics and dietary supplements. 

·       Building long-term relationships with clients (our clients keep coming back to us!). 

·       Supporting customers in their purchasing decisions. 

·       Implementation of sales plans. 

Oferujemy:

·       Basic salary + attractive commission system. 

·       Daily "live" contact with a foreign language. 

·       Medical and insurance packages. 

·       Professional sales and development training (in Polish or English) 

·       High comfort of work and the necessary equipment. 

·       Friendly atmosphere and team support. 

·       Ability to work remotely. 

Obowiązki:

·       Necessary condition: very good knowledge of the language Slovenian (C1/C2) 

·       Important - knowledge of English or Polish at a level that allows active participation in training

·       Full commitment to absorbing new knowledge and putting it into practice. 

·       Desire for constant development and openness to changes. 

·       Discipline and willingness to work intensively and regularly. 

·       Great courage, creativity and perseverance in pursuit of the goal. 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: HIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hires Limited moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. życiorys, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej, w zakresie szerszym niż wynika on z przepisów Kodeksu pracy, do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie i jest ważna do jej odwołania. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Etrose Limited z siedzibą w Larnaca, Driadon 1, 1st floor, Office 106, 6041 Larnaca, Cypr. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Hires Limited procesów rekrutacyjnych. W ramach trwającej rekrutacji Hires Limited przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Hires Limited przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy. Pana/Pani dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku, gdy wycofa Pan/Pani wcześniej wyrażoną zgodę.