Konsultantka / Konsultant Urody Matis

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie prezentacji produktowych na markach kosmetycznych w drogeriach w Warszawie (głównie Super-pharm, sporadycznie - Hebe oraz Rossmann)
 • promowanie francuskich, luksusowych kosmetyków marki Matis wśród konsumentów
 • realizacja założonych celów sprzedażowych
 • doszkalanie nowych pracowników i klientów w zakresie całości oferty produktowej – prowadzenie szkoleń stacjonarnych u klienta oraz szkoleń on-line
 • dbałość o wizerunek marki, w tym ekspozycję produktów zgodną z wytycznymi
 • aktywny udział w realizacji procesów wdrożeniowych nowych produktów do oferty
 • uczestnictwo w delegacjach służbowych (spotkania z klientami, targi branżowe)
 • monitorowanie rynku oraz działalności konkurencji
 • pozyskiwanie nowych klientów i budowanie długofalowych relacji

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta (preferowane doświadczenie w drogeriach, perfumeriach, sklepach marek kosmetycznych)
 • zorientowanie na osiąganie celów dziennych i miesięcznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • wysoki poziom organizacji i odpowiedzialności za powierzone obowiązki
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w grupie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • gotowość do wyjazdów służbowych

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: kosmetologia, fizjoterapia, chemia, biologia lub pokrewne
 • czynne prawo jazdy kat. B


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Orbico Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowychjest Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorempod numerem telefonu: 32 325 61 00, adresem e-mail: dane.osobowe.pl@orbico.com
  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w ramach którego złożyłeś aplikację, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico. Podstawę przetwarzania stanowi:
 • obowiązek prawny ciążący na nas jako administratorze, wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu pracy);
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które dobrowolnie przekazujesz nam w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podjęcie działań przed zawarciem z Tobą umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danychosobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji.
 3. Przysługuje Ci prawodostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danychjest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2 dla potrzeb przyszłych rekrutacji.