Specjalista/Starszy Specjalista Ds. Systemów, Rola: Administ

powrót
Opis oferty:

 • administracja oraz utrzymanie oprogramowania szyny danych
 • wykonywanie instalacji i re-instalacji oprogramowania szyny danych, działających na niej usług w celu wdrożenia/utrzymania świadczonych usług informatycznych
 • rozwiązywanie problemów technicznych, wsparcie użytkowników w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług informatycznych
 • współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania pełnej sprawności oprogramowania szyny danych
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla oprogramowania szyny danych
 • uczestnictwo w uruchamianiu i realizacji postępowań o zamówienie publiczne w celu wyłonienia dostawcy usługi informatycznej lub oprogramowania dla potrzeb szyny danych

Oferujemy:

 • zawsze zatrudniamy na umowę o pracę
 • wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę"
 • dofinansowujemy wypoczynek
 • mamy kafeterię MyBenefit, kartę Multisport
 • oferujemy pakiety prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy hybrydowej

Obowiązki:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok
 • wiedza i doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania oprogramowania szyny danych dowolnego producenta
 • znajomość systemów operacyjnych Linux lub Windows
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

 

MILE WIDZIANE

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • wiedza i doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania oprogramowania szyny danych opartej o oprogramowanie firmy IBM (np. IBM MQ, IBM App Connect Enterprise, IBM Business Process Manager Server, IBM DataPower Gateway) lub innego dostawcy
 • wiedza i doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania rozwiązań typu Big Data
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN, WAN
 • podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • umiejętność tworzenia skryptów (Bash)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Centrum Informatyki Resortu Finansów

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Centrum Informatyki Resortu Finansów informuje, iż:

 1. Z chwilą przesłania przez Panią/Pana oferty pracy Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu, ul. Samorządowa 1 (nr tel. /48/ 367 36 01, adres e-mail: sekretariat.ci@mf.gov.pl) zwane dalej CIRF.
 2. W CIRF wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.cirf@mf.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkretnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. CIRF będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w innych trwających oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Oferty kandydatów do pracy, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych trwających oraz przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wyłonionym w naborze kandydatem – w przypadku ofert kandydatów, którzy odbyli rozmowy kwalifikacyjne oraz przez okres 1 miesiąca od zakończenia naboru w przypadku ofert niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Oferty kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym procesie rekrutacyjnym, innych trwających naborach oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF są przechowywane do czasu odwołania zgody przez kandydata, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF. Po tym czasie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 6. CIRF nie odsyła aplikacji. CIRF kontaktuje się jedynie z wybranymi osobami.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane ani udostępniane innym podmiotom.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.