Specjalista Ds. Sprzedaży Usług Serwisowych

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami Spółki na rzecz ofertowania oraz sprzedaży usług serwisowych;
 • weryfikacja bieżących potrzeb operatorów stacji ładowania pod kątem możliwości poszerzania oferty usług serwisowych;
 • inicjowanie działań zmierzających do wzrostu sprzedaży oraz optymalizacji jej kosztów;
 • dbanie o prawidłową i terminową realizację zamówień oraz raportowanie prowadzonych działań;
 • śledzenie oferty usług konkurencji pod kątem aktualizowania i rozbudowywania katalogu usług serwisowych Spółki;
 • opracowywanie założeń do strategii rozwoju, promocji oraz nowych technik sprzedaży usług serwisowych na rynku polskim oraz zagranicznym;
 • przygotowywanie i dystrybucja ofert usług serwisowych i szkoleniowych;
 • zlecanie wystawienia faktur i nadzór nad terminowym rozliczaniem należności z tytułu sprzedanych usług serwisowych;
 • optymalizacja kosztów i wskaźników kalkulacyjnych dla stawek sprzedażowych.

Obowiązki:

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane handlowe lub techniczne; 
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży B2B;
 • doświadczenie w obszarze relacji biznesowych oraz sprzedaży towarów i usług;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze serwisu pojazdów lub urządzeń; 
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B2;
 • znajomość systemów typu CRM oraz MS Office; 
 • prawo jazdy kat. B;
 • dostępność do częstych delegacji zagranicznych;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętności sprzedażowe oraz negocjacyjne;
 • wysoka motywacja osiągnięć;  
 • samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy. 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ekoenergetyka Polska S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ekoenergetyka - Service Sp. z o.o., adres: ul. Nowy Kisielin –  ul. Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590194, o kapitale zakładowym 300 000,00 złotych, NIP: 9731024818, REGON: 363158620.
 2. Kontakt z administratorem można uzyskać pod adresem hr@ekoenergetyka-service.com.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody.
 6. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.