Specjalista/Ka W Zespole Współpracy Z Organami Ścigania

powrót
Opis oferty:

Co będzie należeć do Twoich obowiązków?

 • Analiza pism oraz pomocy prawnych kierowanych do Spółki oraz udzielanie niezbędnych odpowiedzi,
 • Współpraca z organami ścigania w ramach nałożonego obowiązku oraz reprezentowanie wyznaczonych Spółek przed organami administracji państwowej,
 • Pozyskiwanie, weryfikowanie i analizowanie informacji niezbędnych dla prowadzonych postępowań,
 • Analiza ujawnianych incydentów bezpieczeństwa, w tym tych odnoszących się do bezpieczeństwa sieci logistycznej oraz infrastruktury Spółki,
 • Bieżące raportowanie wyników dotyczących przydzielonego obszaru,
 • Wsparcie innych Działów w zakresie zagadnień związanych z podległym obszarem.

Oferujemy:

W zamian oferujemy:

 • stabilną pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 • możliwość pracy hybrydowej (mamy komfortowe biura w Warszawie i Krakowie)
 • atrakcyjne premie, adekwatne do Twojego zaangażowania
 • system kafeteryjny, w którym to pracownik sam wybiera benefity, z których korzysta (np. Multisport, prywatna opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia sportowe i muzyczne i wiele, wiele więcej 😊)
 • platformę do nauki języków obcych
 • możliwość rozwoju w ramach struktury firmy
 • możliwość poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • możliwość uczestniczenia w życiu firmy (wolontariat pracowniczy, liczne konkursy z nagrodami)

Obowiązki:

Czego potrzebujemy od Ciebie?

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: związane z bezpieczeństwem),
 • Co najmniej podstawowej znajomości zagadnień i problematyki z zakresu procesu karnego,
 • Co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych i informacji objętych tajemnicą,
 • Dobra znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Umiejętność właściwego redagowania tekstów,
 • Odpowiednia umiejętność opisywania analizowanych zjawisk, w sposób przejrzysty i zrozumiały;
 • Umiejętność analitycznego myślenia (znajomość podstaw SQL będzie dodatkowym atutem),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odnajdywania się w szybko zmieniającym się środowisku,
 • Umiejętność wykonywaniu wielu zadań równocześnie,
 • Sumienność w podejściu do obowiązków i samodzielność,
 • Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do współpracy z ludźmi,
 • Otwarty, kreatywny umysł i pozytywny stosunek do innowacji,
 • Chęć samorozwoju i doskonalenia swoich kompetencji,
 • Detektywistyczne zacięcie i aktywne poszukiwanie informacji oraz rozwiązań,
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • Umiejętności związane z szacowaniem ryzyka,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji czasu pracy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: InPost

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.