Project Manager W Branży Hr

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • opracowanie strategii rozwoju biznesu działań marketingowych pozyskiwania klientów taktyki w celu zwiększenia przychodów z nowego produktu
 • współpraca z innymi działami (IT sprzedaż marekting) w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań HR dla biznesu
 • ustalanie z zainteresowanymi stronami konkretnych celów biznesowych oraz założeń technologicznych i organizacyjnych projektu
 • monitorowanie postępów rezultatów prac i kluczowych aspektów projektu 
 • proponowanie działań korygujących aby usprawniać realizowanie projektów 
 • dbanie o spójną komunikację w projekcie

Oferujemy:

Oferujemy:

 • rozwój merytoryczny oraz realną możliwość wpływania na otaczającą Cię rzeczywistość biznesową
 • stabilną pracę w doświadczonym zespole o płaskiej strukturze decyzyjnej
 • wynagrodzenie w przedziale: 9 500 - 12 500 zł brutto (w zależności od doświadczenia)
 • elastyczny czas pracy (zaczynamy między 7.00 - 9.30)
 • przyjazną atmosferę pracy opartą o zaufanie
 • dofinansowanie opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w rozwoju biznesu B2B w firmach konsultingowych lub doświadczenie jako HR Project Manager
 • praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania projektami
 • wysoka świadomość biznesowa umiejętność budowania relacji partnerskich i autorytetu na różnych poziomach organizacji
 • terminowość w sporządzaniu raportów/analiz i skrupulatność w zarządzaniu budżetem


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o. („ADO”) adres: ul. Żmigrodzka 244 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO pod warunkiem że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym nieokreślonym przepisami prawa zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.