Analityk Biznesowy

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Dokumentowanie wymagań i procesów biznesowych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Banku
 • Proaktywna współpraca z interesariuszami biznesowymi w celu pozyskiwania i uszczegóławiania wymagań (możliwość kreowania i proponowania własnych rozwiązań)
 • Identyfikacja potencjalnych usprawnień w zakresie procesów i systemów w obszarze Customer Lifetime Value (CRM komunikacja z Klientem zaawansowana analityka – modele statystyczne raportowanie i analizy zachowań Klientów)
 • Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej
 • Współpraca z architektem analitykami systemowymi deweloperami oraz testerami
 • Koncentracja na strumieniu zmian (tzw. build) z elementami wsparcia bieżącej działalności Tribe (run)

Oferujemy:

To oferujemy

 • Atrakcyjny i przejrzysty system płatności
 • Stabilne zatrudnienie
 • Szkolenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku - naszymi klientami są znane polskie i światowe marki
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi współpracownikami
 • Budowanie sieci zawodowych i nawiązywanie kontaktów
 • Tworzenie Centrów Kompetencyjnych do gromadzenia wiedzy
 • Organizacja wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych dla doskonalenia umiejętności
 • Dostęp do nowych możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie ze strony Managerów Centrów Kompetencyjnych i Zasobów
 • Uczestnictwo w prestiżowych szkoleniach prowadzonych przez Ekspertów
 • Działanie jako zespół ASTEK TEAM
 • Analiza trendów technologicznych i tworzenie podgrup kompetencyjnych

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w branży IT w roli Analityka Biznesowego
 • Doświadczenie i umiejętności z zakresu opracowywania wymagań biznesowych definiowania i modelowania procesów biznesowych
 • Znajomość technik modelowania UML2.* i BPMN2.0
 • Znajomość Enterprise Architect JIRA Confluence
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Znajomość rozwiązań chmurowych służących do pracy z danymi (np. MS Azure)
 • Znajomość podstaw SQL (mile widziane)
 • Doświadczenie w obszarze CRM (mile widziane)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASTEK Polska

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów ASTEK Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne podmioty świadczące usługi doradcze konsultacyjne na rzecz Administratora itp.
6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim zgoda została wyrażona w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.