It Project Manager

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • planowanie i koordynowanie prac osób zaangażowanych w projekt
 • nadzorowanie terminowej realizacji harmonogramu weryfikowanie postępów prac i poprawności wykonania zadań
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej
 • koordynowanie komunikacji wewnętrznej i komunikacji z klientem
 • nadzór nad budżetem projektów
 • budowanie pozytywnej relacji z klientem podróże służbowe.

Oferujemy:

To oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w organizacji obsługującej największe publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe w kraju
 • możliwość uczestniczenia we wdrożeniach topowych światowych rozwiązań z zakresu kształcenia i egzaminowania zdalnego zarządzania ewaluacją naukową zarządzania procesami i obiegiem dokumentacji tworzenia repozytoriów naukowych i wielu innych
 • współpracę w oparciu o umowę jaką sam wybierzesz (umowa o pracę B2B)
 • mentoring który pomoże Ci w doskonaleniu Twojej wiedzy
 • szkolenia produktowe oraz wsparcie w okresie wdrożenia.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania krótkimi dynamicznymi projektami
 • znajomość metodyki zarządzania projektami
 • umiejętność wdrażania produktów oferowanych w trybie SaaS
 • podstawowa wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania
 • doświadczenie w negocjacjach i budowaniu relacji na poziomie executive
 • zdolności interpersonalne szczególnie w obszarze komunikacji i asertywności
 • dobra znajomość języka angielskiego poziom minimum B2.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PCG ACADEMIA SP Z O O

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F 36-002 Jasionka KRS: 0000560490.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość) w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji a po tym okresie przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych prawo do sprostowania danych prawo do usunięcia danych prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny.