Regionalny Kierownik Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Praca na terenie województw: małopolskie mazowieckie podkarpackie śląskie wielkopolskie
 • Realizacja założonych planów sprzedażowych oraz wyznaczonych zadań operacyjnych w podległym regionie
 • Efektywne zarządzanie siecią salonów optycznych w regionie poprzez wdrażanie i egzekwowanie standardów w zakresie jakości badań standardu obsługi klienta oraz visual merchandisingu
 • Realizacja polityki personalnej firmy – rekrutacja i aktywne wdrażanie Kierowników Salonów Optycznych motywowanie i coaching personelu
 • Koordynacja poprawności działań oraz obiegu dokumentacji dotyczącej salonów oraz pracowników
 • Analiza oraz maksymalizacja wyników sprzedaży
 • Nadzór i kontrola nad poprawnością procesów administracyjnych w podległym regionie

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe mile widziane wykształcenie optyczne lub ukończony kierunek Zarządzanie
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą rozproszoną
 • Doświadczenie w zarządzaniu salonem optycznym - warunek konieczny
 • Wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie oraz silna orientacja na realizację celów
 • Wysokie kompetencje interpersonalne
 • Umiejętności analityczne
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w terenie
 • Biegłość w obsłudze pakietu MS Office
 • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Ze względu na podległy region preferowane osoby mieszkające w Krakowie lub Katowicach


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ziko

Przesyłając aplikację rekrutacyjną (w tym CV) tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych osobowych zawartych w aplikacji a niewymaganych przepisami prawa pracy [art. 4 pkt. 11 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Jeżeli nie chcecie Państwo abyśmy przetwarzali Państwa dodatkowe dane osobowe prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIKO Optyk Sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 51 30-644 Kraków. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Jacek Skalski. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@ziko.pl lub pisząc na adres: IOD ul. Henryka Kamieńskiego 51 30-644 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Inne dane przesłane nam w CV i dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Państwa zgody tzn. że ich podanie jest dobrowolne. Brak podania danych dodatkowych nie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych poprzez czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Takie dane będziemy usuwać. Jeżeli wśród danych które nam Państwo przekażecie z własnej inicjatywy znajdą się dane wrażliwe np. o stanie zdrowia to dodatkowo zwrócimy się do Państwa o wyraźną zgodę w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe zostaną powierzone podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrową w imieniu administratora oraz dostawcom usług wspierających proces rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie zostaną usunięte. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania przed upływem ww. okresu i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w sytuacji kiedy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Posiadają Państwo także prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania żądania usunięcia ograniczenia przetwarzania a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznają Państwo że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ochrony danych.