Sprzedawca W Sklepie Converse - Factory Kraków

powrót
Opis oferty:

 • Profesjonalna obsługa klientów zgodnie ze standardami firmy (nauczymy Cię jeżeli nie umiesz).

 • Doradztwo w zakresie doboru oferowanych przez nas produktów (pokażemy Ci jak).

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 • Dbanie o estetyczny wygląd salonu.

 • Tworzenie nowych ekspozycji i stylizacji.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 • Przyjazną atmosferę w pracy

Obowiązki:

 • Dyspozycyjność do pracy w wymiarze pełnego etatu.

 • Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji z klientem.

 • Optymizm rzetelność i zaangażowanie w pracę.

 • Wysoka kultura osobista.

 • Umiejętność pracy w zespole


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Orbico Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowychjest Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorempod numerem telefonu: 32 325 61 00 adresem e-mail: dane.osobowe.pl@orbico.com
  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w ramach którego złożyłeś aplikację a także jeżeli wyraziłeś na to zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico. Podstawę przetwarzania stanowi:
 • obowiązek prawny ciążący na nas jako administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu pracy);
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych które nie wynikają z Kodeksu pracy a które dobrowolnie przekazujesz nam w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podjęcie działań przed zawarciem z Tobą umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danychosobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług: hostingowych informatycznych rekrutacyjnych publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu
  2. 24 miesięcy licząc od końca roku w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji.
 3. Przysługuje Ci prawodostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danychjest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)w kontekście infrastruktury informatycznej z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie odbywać się profilowanie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2 dla potrzeb przyszłych rekrutacji.