Doradca Handlowy

powrót
Opis oferty:

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Profesjonalne doradztwo
 • Realizowanie planu sprzedaży z zachowaniem standardów obsługi klienta;
 • Dbanie o estetykę ekspozycji

Oferujemy:

Wybranym Kandydatom oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Realny wpływ na wysokość zarobków dzięki systemowi premiowemu
 • Możliwość rozwoju zawodowego według określonych ścieżek kariery
 • Program wdrożeniowy i liczne szkolenia podnoszące kompetencje
 • Przyjazną atmosferę pracy i zgrany zespół
 • Rabaty pracownicze

Obowiązki:

Zależy nam na osobach:

 • Z doświadczeniem w pracy na stanowisku doradcy klienta lub przy obsłudze klienta;
 • Ze znajomością technik sprzedaży
 • Z co najmniej podstawową wiedzą techniczną
 • Zainteresowanie tematyką oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Komunikatywnych potrafiących nawiązywać i budować długofalowe relacje z klientami


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASAJ Sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) „ASAJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach nr KRS 0000044519 (dalej: „Administrator”) przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Informacja
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ASAJ” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach adres: ul. Przerwy-Tetmajera 1 08-110 Siedlce wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044519 sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 821-22-27-830 kapitał zakładowy: 103 000zł.
W sprawie danych osobowych może Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres Administratora drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: asaj_asaj.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25 644-72-88.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
1) na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy w zakresie danych objętych powołanym przepisem (imię i nazwisko data urodzenia wskazane dane kontaktowe wykształcenie kwalifikacje zawodowe przebieg dotychczasowego zatrudnienia inne wskazane w ogłoszeniu o prowadzeniu rekrutacji niezbędne do wykonywania pracy określonego na określonym stanowisku – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
2) danych osobowych innych niż wskazane w pkt 1 przekazanych przez Panią/Pana w CV liście motywacyjnym – podstawa przetwarzania – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów wykazania wykonania obowiązków dochodzenia roszczeń – podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – dane osobowe wskazane w pkt 1 i 2 – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie objętym pkt 1 jest dobrowolne ale niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
6. Uprawnienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu swoich danych osobowych ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
3) żądania przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych z tym że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Prawo cofnięcia zgody
W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody w każdym czasie ma Pani/Pan prawo wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Wycofanie zgody może nastąpić przez powiadomienie Administratora w sposób wskazanych w pkt 1.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania