Przedstawiciel Handlowy (Woj., Lubelskie Oraz Podlaskie)

powrót
Opis oferty:

Aktywna sprzedaż B2B szerokiego asortymentu surowców chemicznych,
Dbanie o relację z klientami z bazy oraz ciągłe jej poszerzanie,
Pogłębianie wiedzy dotyczącej oferowanych produktów,
Analiza rynku odbiorców,
Raportowanie wyników pracy w systemie CRM,
Kontrolowanie rozliczeń z klientami.

 

Oferujemy:

Możliwość rozwoju w firmie działającej na skalę międzynarodową,
Rozbudowaną bazę klientów,
Konkurencyjne wynagrodzenie (podstawa + atrakcyjny system premiowy),
Samochód służbowy (do użytku prywatnego),
Niezbędne narzędzia: laptop oraz telefon służbowy,
Prywatna opieka medyczna,
Karta Multisport,
Wyjazdy integracyjne w kraju i zagranicą,
Praca w zespole zaangażowanym oraz nastawionym na rozwój.

Obowiązki:

Doświadczenie w obszarze sprzedaży surowców chemicznych,
Dyspozycyjnść do spotkań osobistych z klietami,
Prawo jazdy,
Wykształcenie wyższe,
Doba znajomość języka angielskiego,


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Human & Hunter Sp. z o. o.

Administrator danych

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest HUMAN&HUNTER Sp. z o.o. 40-015  Katowice, Ul. Francuska 8.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail:  iodo@sgpgroup.eu.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy;
 2. zapisania kandydata do bazy kandydatów na potrzeby dalszych rekrutacji.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą można w każdej chwili wycofać wysyłając informację mailową na adres: biuro@human-hunter.eu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. Podmioty zlecające rekrutację Administratorowi;
 2. W podstawowym zakresie (imię i nazwisko kandydata) podmiotom poszukującym pracowników w ramach rekrutacji stałej;
 3. Podmioty należące do SGP Group Outsourcing Company.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia zgody na przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 5. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ponadto, informujemy, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celu – rekrutację na wskazane stanowisko pracy;
 2. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.