Linguist With Spanish

powrót
Opis oferty:

-Projektowanie ram korpusu dla asystenta głosowego zgodnie z wymaganiami produktu;

-Weryfikacje językowe z wykorzystaniem wiedzy o kulturze rynków danego języka

-Wsparcie konsultacyjne w powstawaniu projektowanych systemów

-Analizowanie problemów ASR&NLU (min. Problemy z wymową, gramatyka

Oferujemy:

-Atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń

- Stabilne zatrudnienie

- Szkolenia i treningi

- Rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku - naszymi Klientami są najbardziej rozpoznawalne marki polskie i globalne

- Benefity pozapłacowe (m.in.: pakiet premium prywatnej opieki medycznej i kartę sportową), dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne)

- Dogodną lokalizację biur

 

Obowiązki:

-Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunku: filologia hiszpańska, lingwistyka stosowana z językiem hiszpańskim);

-Znajomość i doświadczenie w pracy z NLP

– warunek konieczny -Bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (C1);

-Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1);

-Praktyczna znajomość narzędzi: Pakiet Microsoft Office (przede wszystkim Excel), Regex; -Doskonała organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu i proaktywna postawa.

**Mile widziane:

-Wiedza programistyczna (przede wszystkim Python, Ruby) -Wiedza z zakresu UX i UE


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASTEK Polska

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów ASTEK Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, itp.
6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.