Specjalista/Ka Ds. Wsparcia - Helpdesk

powrót
Opis oferty:

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • opieka i utrzymywanie partnerskich relacji z obecnymi klientami,
 • analiza i rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych zgodnie z czasami reakcji,
 • monitorowanie zagadnień zgłoszonych przez klientów,
 • bieżąca współpraca z działem rozwoju oprogramowania,
 • aktualizacja oprogramowania,
 • testowanie oprogramowania w zakresie zagadnień zgłoszonych przez klientów,
 • praca z bazami danych takimi jak np. MS SQL

Oferujemy:

Co możemy Ci zaoferować?

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się organizacji, będącej liderem rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego,
 • realizację projektów dla najbardziej rozpoznawalnych uczelni w Polsce,
 • mentoring doświadczonych koleżanek i kolegów w stawianiu pierwszych kroków
  w naszej firmie,
 • szkolenia produktowe oraz wsparcie w okresie wdrożenia.
 • pracę w oparciu o umowę o pracę.

Plus dorzucamy kilka benefitów:

 • Opieka medyczna,
 • Karta sportowa,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Możliwość nauki języka angielskiego,
 • Szeroki zakres szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Dofinansowanie do kursów i studiów,
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.

Obowiązki:

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Doświadczenia w:

  • pracy z klientem,
  • pracach wdrożeniowych lub serwisowych systemów informatycznych,

  Znajomości:

  • baz danych i środowiska MS SQL,
  • podstaw skryptów C# oraz VBA,
  • pakietu Microsoft Office,
  • procesów zachodzących w uczelniach wyższych i umiejętność ich analizy dla potrzeb serwisowych (mile widziane),
  • języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

   Umiejętności:

  • diagnozowania i szybkiego reagowania na problemy,
  • starannej i terminowej realizacji zadań,
  • zarządzania priorytetami i organizacji czasu pracy,
  • pracy w zespole,
  • komunikacyjnych.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PCG ACADEMIA SP Z O O

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny.