Specjalista Ds. Infrastruktury It

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie techniczne użytkowników
 • instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • instalacja okablowania oraz konfiguracja sieci LAN, WLAN
 • nadzorowanie istniejącej infrastruktury IT
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
 • wsparcie użytkowników w zakresie pakietu MS Office

Oferujemy:

To oferujemy

 • elastyczną formę współpracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • gwarantujemy swobodną i koleżeńską atmosferę
 • miejsce na indywidualne inicjatywy oraz otwartość zespołu na nowe pomysły
 • możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy
 • szkolenia oraz indywidualne podejście do każdego pracownika
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą
 • atrakcyjny pakiet benefitów - możliwość korzystania z oferty aquaparku na preferencyjnych warunkach, bezpłatne wejściówki do Suntago, ubezpieczenie medyczne w Luxmed, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i integracyjnych, programy pracownicze, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie zakupu okularów,bezpłatny parking dla pracowników, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa i wiele innych.
 • Oferujemy doskonałą atmosferę pracy w miejscu, gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na całą infrastrukturę IT w wodnym parku rozrywki Suntago Wodny Świat.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • mile widziane wykształcenie z obszaru IT, minimum wykształcenie średnie
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • zapewnienia prawidłowej oraz bezawaryjnej pracy infrastruktury IT oraz jej monitoringu
 • doświadczenia w administracji: HyperV, Windows Server, Active Directory, GPO
 • wiedzy i doświadczenia zawdowego w pracy z sieciami; LAN/WAN/WLAN/VPN
 • umiejętności administrowania usługami Office 365 (Exchange Online, Teams, Sharepoint)
 • zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ochronę systemów teleinformatycznych
 • doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji administracyjnej
 • praktycznego doświadczenia w pracy w projektach IT
 • zaangażowania, odpowiedzialności i umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole
 • chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej
 • sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków, solidności, terminowości i dyskrecji
 • współpracy z innymi członkami zespołu opartej na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji w wyjątkowym miejscu pracy jakim jest wodny park rozrywki Suntago Wodny Świat - w otoczeniu ponad 700 palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki, gwarantujemy naszym pracownikom klimat tropikalnych wakacji, wśród zgranego zespołu profesjonalistów.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: GLOBAL PARKS POLAND SP. Z O.O.

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

 1. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
 2. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 3. kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania,
 4. kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.