Specjalista Ds. Technicznych W Dziale Rozwoju Produktu

powrót
Opis oferty:

 • prowadzenie projektów technicznych w dziedzinie automatyki i elektroniki
 • koordynowanie wprowadzania nowych rozwiązań produktowych na rynek
 • współpraca z działami technicznymi firmy przy wdrażaniu nowych produktów (elektronika, technologia cyfrowa, mechanika, produkcja)
 • sporządzanie dokumentacji graficznej oraz produkcyjnej produktu
 • bezpośredni kontakt z klientami w ramach prowadzonych projektów
 • analiza potrzeb rynkowych, działań konkurencji oraz trendów w elektronice
 • wsparcie działań marketingowych i reklamowych firmy
 • aktualizacja danych umieszczonych na firmowej stronie internetowej

Oferujemy:

 • interdyscyplinarne stanowisko pracy
 • zatrudnienie w perspektywicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • udział w tworzeniu innowacyjnych produktów
 • dużą samodzielność na stanowisku pracy
 • możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego
 • wsparcie przyjaznego i życzliwego zespołu oraz miła atmosfera pracy
 • udział w międzynarodowych targach
 • możliwość elastycznych godzin pracy
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Obowiązki:

 • absolwenci lub studenci studiów wyższych technicznych
 • wiedza z zakresu automatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki lub pokrewne
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zaangażowanie, samodzielność, kreatywność w realizowaniu powierzonych zadań

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w kontaktach handlowych lub sprzedaży
 • znajomość rynku lub wiedza praktyczna w wybranych dziedzinach przemysłu, a zwłaszcza w zakresie działu medycznego, chłodnictwa, ogrzewnictwa, automatyki użytkowej i specjalistycznej
 • znajomość programu graficznego Corel lub pokrewnego


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PPUH "GECO" Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „Geco” Sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie, adres: Cholerzyn 376, 32-060 Liszki, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187103, NIP: 6760077951, dane kontaktowe: praca@geco.pl.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PPUH „Geco” Sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dodatkowe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając Nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe Pani/Pana dane, prosimy o ich nie umieszczanie w swoich dokumentach.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym możemy przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami oraz dostawcom systemów informatycznych.

Analizujemy kandydatów w systemie do zarządzania rekrutacjami - eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: praca@geco.pl lub na adres do korespondencji: PPUH „Geco” Sp. z o.o. Cholerzyn 376, 32-060 Liszki. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesiący od zakończenia procesu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pani/Pan wysyłając na adres do korespondencji: PPUH „Geco” Sp. z o.o. Cholerzyn 376, 32-060 Liszki lub adres e-mail: praca@geco.pl.

W razie pytań może się Pani/Pan skontaktować z Nami pod adresem: praca@geco.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@geco.pl.