Specjalista/-Tka Ds. Wsparcia Technicznego Sap

powrót
Opis oferty:

Nasza oferta:

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie. W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.  Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej Grupie Kapitałowej o znanej marce i o silnej pozycji na rynku w całej Europie, a także w Afryce,
 • Możliwość twórczej pracy i wdrażania własnych nowoczesnych rozwiązań w konkretnych obszarach biznesowych,
 • Pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny i sportowy Medicover, dodatkowe ubezpieczenie grupowe,
 • Możliwość pozyskiwania nowej wiedzy i rozwoju w ramach grupy Wielton w Polsce jak i za granicą.
 • Możliwość pracy hybrydowej, stacjonarnie we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Oferujemy:

Nasze oczekiwania:

 • 2letnie doświadczenie w pracy z SAP S/4 Hana,
 • Rozległa wiedza techniczna z zakresu usług SAP,
 • Umiejętność wdrażania rozwiązań technicznych i rozwiązań SAP,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - warunek konieczny,
 • Proaktywna postawa oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów.

Obowiązki:

Twoje zadania:

 • Współpraca ze wszystkimi poziomami Grupy Wielton podczas wdrożenia systemu SAP w grupie,
 • Wsparcie zespołów technicznych IT, związane ze wdrażanymi produktami SAP,
 • Bezpośrednia współpraca z firmą wdrażającą SAP, oraz z firmami integrującymi systemy przez cały czas trwania projektu,
 • Zarządzanie połączeniami Wielton – Azure – SAP,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem, zapewnienie zgodności z przemisami branżowymi oraz działanie zgodnie z najlepszymi praktykami,
 • Ocena istniejącej infrastruktury oraz rekomendowanie ulepszeń i zmian.
 •  


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Wielton S.A.

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.