Key Account Manager (Z Językiem Czeskim)

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych z kluczowymi klientami;
 • doradztwo techniczne w zakresie stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 • przygotowywanie ofert handlowych i przetargów;
 • pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie oraz budowanie długotrwałych relacji;
 • przygotowywanie i prezentacja materiałów handlowych;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • bieżące monitorowanie rynku i identyfikacja jego szans;
 • raportowanie działań sprzedażowych, a także informacji o potrzebach i sugestiach klientów;
 • udział w wydarzeniach branżowych;
 • współpraca z innymi powiązanymi działami w firmie;
 • budowanie dobrego wizerunku firmy w jej otoczeniu biznesowym;
 • dzielenie się wiedzą i udział we wdrażaniu nowych pracowników.

Obowiązki:

Profil Kandydata:

 • Minimum 5 lat na stanowisku w obszarze sprzedaży, opieki nad klientami, rozwoju biznesu lub zarządzania projektami.;
 • biegła znajomość języka czeskiego i angielskiego (minimum poziom C1);
 • mile widziana znajomość innego języka obcego;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki o profilu biznesowym, sprzedaży, managerskim, ekonomicznym);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność negocjowania;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • gotowość do wyjazdów służbowych.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ekoenergetyka Polska S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKOENERGETYKA – POLSKA Spółka Akcyjna, adres: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229, o kapitale zakładowym 323.889,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 9731013938, REGON: 081115852.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem rodo@ekoenergetyka.com.pl .
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody.
 6. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.