Specjalista Ds. Projektowania W Branży Konstrukcyjno-Budowla

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska: 

 • udział w projektowaniu fundamentów oraz konstrukcji stalowych pod stacje ładowania;
 • udział w wizjach lokalnych terenu planowanych robót budowlanych i w celu przeprowadzania inwentaryzacji budowlanych;
 • udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań;
 • udział w spotkaniach roboczych z Wykonawcami robót i przedstawicielami administracji;
 • pozyskiwanie danych do przeprowadzania kalkulacji i wycen robót budowlanych;
 • analiza dokumentacji technicznej i wymagań, związanych z przygotowaniem oferty;
 • opracowywanie kosztorysów i wycen robót branży konstrukcyjno-budowlanej;
 • udział w realizacji procedur administracyjnych procesów budowlanych;
 • sporządzanie zapytań ofertowych i kierowanie ich do Wykonawców wraz z analizą i oceną otrzymanych ofert;
 • przygotowywanie wycen branży konstrukcyjno-budowlanej;
 • ciągły kontakt z podwykonawcami;
 • poszukiwanie i pozyskiwanie nowych podwykonawców;
 • współpraca z innymi osobami funkcyjnymi Działu Ofertowania i Kosztorysowania Projektów Budowlanych oraz pozostałych komórek organizacyjnych Firmy, w zakresie realizacji projektów budowlanych;
 • raportowanie Kierownikowi Działu ofertowania i kosztorysowania projektów budowlanych.

Obowiązki:

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe, inżynierskie o profilu budowlanym;
 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania AutoCAD;
 • wymagana swobodna komunikacja w języku angielskim i/lub niemieckim (min.poziom B2);
 • czynne prawo jazdy kat. B i otwartość na wyjazdy służbowe (wizje lokalne);
 • znajomość programu MS Office;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy, systematyczność;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ekoenergetyka Polska S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKOENERGETYKA – POLSKA Spółka Akcyjna, adres: ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229, o kapitale zakładowym 323.889,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 9731013938, REGON: 081115852.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem rodo@ekoenergetyka.com.pl .
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody.
 6. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.