Specjalista Ds. Rozwoju Usług Medycznych

powrót
Opis oferty:

Miejsce pracy: ul. Wiśniowa 6a, Piaseczno

Twój zakres obowiązków:

 • Rozwijanie wybranych usług medycznych w Grupie CMP

 • Koordynowanie i monitorowanie powierzonych projektów

 • Raportowanie z realizacji celów i rozliczanie budżetu projektu

 • Ścisła współpraca z zespołem medycznym, biurem i przychodniami w zakresie m.in.:promowania oraz upowszechniania nowych i bieżących usług medycznych, diagnozowania bieżących problemów i rekomendowania rozwiązań

 • Prowadzenie akcji promocyjnych

 • Badanie rynku usług medycznych- analiza trendów, konkurencji i możliwości wdrożenia w Grupie CMP

 • Dbanie o aktualizację informacji o bieżących usługach medycznych na stronie CMP i social mediach

Oferujemy:

To oferujemy:

 • Ciekawe i innowacyjne projekty
 • Umowa o pracę gwarantowana (lub inna preferowana forma zatrudnienia) – szukamy kogoś do długofalowej współpracy
 • Kafeterię benefitową – każdy znajdzie to, czego potrzebuje
 • Dostęp do platformy wellbeing'owej Mindgram i dietetycznej Just be Fit
 • Możliwość rozwoju zawodowego – chętnie pokażemy Ci co wiemy i umiemy oraz razem z Tobą będziemy sięgać po więcej 😉
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne – żeby być lepszym, w tym co robisz
 • Programy pracownicze, dzięki którym możesz dostać dodatkową gratyfikację np. Program Poleceń Pracowniczych

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu ochrony zdrowia)

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce medycznej

 • Doświadczenie we współpracy z personelem medycznym (szczególnie z lekarzami)

 • Dobra znajomość rynku usług medycznych

 • Umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania profesjonalnych relacji

 • Analityczne myślenie i dobra znajomość programu Excel

 • Umiejętność pracy projektowej


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupę Kapitałową CMP, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Kapitałowa CMP*,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@cmp.med.pl ,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Grupy Kapitałowej CMP* na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Grupę Kapitałową CMP*; ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupie Kapitałowej CMP* .

 

* W skład Grupy Kapitałowej CMP wchodzą następujące Spółki:

Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000015758;

CMP Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000059872;

Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-772 Warszawa, nr KRS: 0000390182 ;

MTL Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 0000667163

oraz spółki powstałe w przyszłości.