Pracownik Magazynowy

powrót
Opis oferty:

 • Kompletowanie towaru spożywczego
 • Obsługa wózka unoszącego tzw. Pieska
 • Praca dla kobiety i mężczyźni
 • Praca dla osób z Polski oraz dla obcokrajowców

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 • Stawkę od 26 do 42 zł brutto/h w zależności od wyrobionej normy
 • System pracy 3 zmianowy od poniedziałku do piątku,
  możliwe nadgodziny po uzgodnieniu z kierownikiem.
 • Dni pracy: od Niedzieli (godzina 14:00) do Czwartku (22:00)
 • Godziny zmian: 06-14, 14-22, 22-06
 • Bezpłatny transport z Wrocławiu (Litewska, Bałtycka) oraz Legnicy (Hangarowa)
 • Dodatek mieszkaniowy w wysokości 150 zł brutto po przepracowaniu pełnego miesiąca

Obowiązki:

 • Chęci do pracy

Mile widziane:

 • Uprawnienia UDT – NIE SĄ WYMAGANE


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.