Senior Sap Apo Consultant

powrót
Opis oferty:

For the ongoing implementation within Blue Chip industry, we require a Senior SAP APO Consultant who will lead the implementation of the client Solution for APO and manage customer’s stakeholders (Solution Managers and Global Process Owners).

Oferujemy:

We offer:

 • Attractive and transparent system of payments
 • Stable employment
 • Trainings
 • Professional development opportunities in an international environment - our clients are well-known Polish and global brands
 • Employee benefits package (private medical care, Multisport card), nice work atmosphere and team-building meetings)
 • Convenient location of our offices

Obowiązki:

Requirements:

 • 6 years if relevant experience
 • At least 1-2 years of end to end implementation experience.
 • Demand Planning (incl. APO-BW) & Supply Network Planning will be considered a plus. 
 • Very good English skills - C1
 • Thorough, detail oriented and ideally some experience working in an Agile setting
 • Ability to learn and adapt with new technologies, concepts, processes at fast pace
 • Self-motivated and able to work with minimal supervision


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASTEK Polska

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów ASTEK Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, itp.
6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.