Java Back-End Developer

powrót
Opis oferty:

 • Implementacja systemów oparty o REST API oraz mikro serwisy
 • Dbanie o jakość kodu
 • Ścisła współpraca z zespołem przy realizacji i wdrażaniu nowych rozwiązań
 • Udział w różnych etapach cyklu trwania projektu
 • Tworzenie dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Rozwój kariery zawodowej w firmie obecnej od 30 lat na polskim rynku.
 • Pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2 tys. Pracowników.
 • Karierę w Spółce współpracującej z przeszło 600 dostawcami produktów farmaceutycznych.
 • Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu.

Obowiązki:

 • Komercyjne doświadczenie w tworzeniu aplikacji przy użyciu technologii Java oraz Spring, doświadczenie minimum 2 lata
 • Przywiązywanie wagi do wytwarzania oprogramowania wysokiej jakości w myśl idei software craftmanship
 • Znajomość zagadnień związanych z Continuous Integration/Continuous Delivery
 • Doświadczenie z technologią Spring Boot
 • Umiejętność analizy i projektowania systemów informatycznych
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów w metodyce SCRUM Agile

Mile widziane

 • doświadczanie z technologiami: Git, Gradle/Maven, , Apache Cassandra, MongoDb, Postgres,
 • podstawowe rozumienie systemów kolejkowych, Keycloak, JWT – flow, REST API
 • wiedza z obszaru medycyny i zdrowia publicznego jest mocno punktowana


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Pelion SA

Grupa Kapitałowa Pelion* to jedna z największych grup działających na
rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez
Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i
szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz
producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór
właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi
odpowiednio przez PGF SA- sprzedaż hurtowa, PGF Urtica - zaopatrzenie
szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla
producentów.