Młodszy Specjalista Ds. Wsparcia Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

 • Wpływ na rozwój kluczowych kanałów sprzedaży w PGF,
 • Realny wpływ na realizację planów sprzedażowych w PGF,
 • Przygotowywanie umów, wniosków i zgłoszeń w zakresie obsługi Aptek,
 • Dbanie o właściwy obieg dokumentów,
 • Przygotowywanie prezentacji oraz udział w spotkaniach sprzedażowych
 • Sprawdzanie poprawności danych i ich aktualizacja w systemie,
 • Zdalne asystowanie terenowym siłom sprzedaży,
 • Wykonywanie nieskomplikowanych prac biurowych i administracyjnych,
 • Proponowanie rozwiązań usprawniających pracę Działu Wsparcia oraz Pionu Sprzedaży.

Obowiązki:

 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Power Point,
 • Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Chęć do pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Sumienność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Pelion SA

Grupa Kapitałowa Pelion* to jedna z największych grup działających na
rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez
Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i
szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz
producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór
właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi
odpowiednio przez PGF SA- sprzedaż hurtowa, PGF Urtica - zaopatrzenie
szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla
producentów.