New Business Manager

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • sprzedaż doradcza nowoczesnych rozwiązań ICT w modelu Saas
 • proaktywne, czysto hunterskie; pozyskiwanie nowych Klientów oraz dalszy rozwój relacji biznesowych
 • niewielka praca na leadach ze strony organizacji, ponieważ ufamy ci, dajemy ci ogromne pole manewru oraz liczymy na twoją samodzielność
 • kompleksowe prowadzenie wielokanałowego procesu sprzedaży poprzez spotkania z Klientem, rozmowy telefoniczne, maile, social-selling
 • prowadzenie negocjacji handlowych, oraz finalizacja transakcji zakończona podpisaniem umowy
 • odpowiedzialność za realizację indywidualnych celów ilościowych i jakościowych
 • cykliczne raportowanie prowadzonych działań w systemie CRM SalesForce
 • współpraca z działem marketingu w prowadzeniu kompleksowego procesu pozyskania klienta.

Oferujemy:

To oferujemy:

 • wysokie i stałe wynagrodzenie podstawowe oraz bardzo atrakcyjny system dodatków i prowizji zależnych od indywidualnych wyników sprzedażowych. 
 • wierzymy że w zdrowym ciele, zdrowy duch, tak więc dbamy o Twoje zdrowie zapewniając nie tylko prywatną opiekę medyczną, ale również rozbudowany pakiet sportowy.
 • elastyczny model pracy oparty o osiągane wyniki: pracując z profesjonalistami, bazujemy na zbudowanym zaufaniu. Jeżeli realizowane przez Ciebie zadania nie wymagają obecności w biurze, w uzgodnione dni możesz wybrać pracę z domu.
 • realne do osiągnięcia cele sprzedażowe oraz jakościowe: jesteśmy skoncentrowani na ciągłym rozwoju, więc zależy nam aby Twoje cele były ambitne. Dbamy jednak aby były one jasne i  realne do osiągnięcia.
 • kompleksowe wdrożenie produktowe oraz branżowe: aby do nas dołączyć nie musisz mieć doświadczenia w branży ICT. Ważne są dla nas twoje umiejętności sprzedaży doradczej, oraz zaangażowanie w proaktywne wykonywanie powierzonych zadań.
 • cykliczny rozwój kompetencji w ramach prowadzonych szkoleń oraz indywidualnych sesji coachingowych
 • przejrzysta komunikacja w zespole oraz otwartość na wdrażanie nowych pomysłów - kluczem do sukcesu jest jasna i szczera komunikacja. Nie stawiamy sztucznych barier i pracujemy zespołowo, tak aby osiągając ambitne cele, zachować komfort i przyjemną atmosferę pracy.
 • zwinne i wspierające środowisko pracy: modyfikujemy nasze procesy i sposoby działania tak, aby wspierały członków zespołu w działaniu i osiąganiu efektów ich pracy.
 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, której produkty podążają za rynkowymi trendami. Wiemy jak istotne jest, aby jakość i innowacyjność produktu wspierała działania sprzedażowe doradcy. Właśnie dlatego nasz zespół deweloperów - poza realizacją strategicznego kierunku rozwoju produktu -  w ramach dwutygodniowych sprintów dostosowuje go do potrzeb przekazanych przez klientów podczas spotkań handlowych. Wiarygodność i przydatność naszych rozwiązań potwierdza lista ponad 3000 zadowolonych Klientów.

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • poparte sukcesami doświadczenie w sprzedaży doradczej do klienta biznesowego​ B2B
 • poparte sukcesami doświadczenie w sprzedaży hunterskiej
 • doświadczenie w sprzedaży kompleksowych usług (rozwiązań) dedykowanych segmentowi B2B - idealnie w branży SaaS/IT/Telco
 • prowadzenie sprzedaży w ramach ustrukturyzowanych procesów
 • skuteczność w finalizowaniu projektów handlowych poparta osiąganymi dotychczas wynikami
 • łatwość uczenia się i przyswajania nowej wiedzy - w tym praca w oparciu o indywidualny coaching oraz inne działania rozwojowe (feedback, etc.)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Focus Telecom Polska Sp. z o.o.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Focus Telecom Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-041), przy ul. Ostrobramskiej 101A (dalej „Spółka”);
2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą zbierane oraz przetwarzane:
1) Jeżeli kandyduje Pan/-i na stanowisko przewidujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) Jeżeli kandyduje Pan/-i na stanowisko przewidujące zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) Jeżeli udostępni Pan/-i Spółce z własnej inicjatywy lub na wniosek Spółki inne dane osobowe niż te przetwarzane zgodnie z pkt. 1) lub 2) powyżej, Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/-i zgody wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) W przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udział w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pana/-i zgody na przetwarzanie Pana/-i osobowych w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę.
3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane lub udostępniane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym ze Spółką, m. in. podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, kadrowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.;
4. Pana/-i dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrazi Pan/-i zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, będą one przechowywane przez Spółkę przez okres 24 miesięcy od dnia zakończania rekrutacji, której dotyczy niniejsze ogłoszenie;
5. Będzie Panu/-i przysługiwało prawo do żądania od Spółki dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6. Będzie Panu/- przysługiwało prawo do przenoszenia Pana/-i danych osobowych;
7. W przypadku gdy Pana/-i dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/-i zgody przysługuje Panu/-i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Będzie Panu/-i przysługiwało prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Spółkę;
9. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji.
10. Podmiot danych może skontaktować z Spółka w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Spółki podany w pkt 1 powyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rodo@focustelecom.pl