Java Developer

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • planowanie i kreowanie projektów informatycznych

 • tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie aplikacji w języku Java / JEE w oparciu zwinne metodyki

 • implementacja oprogramowania o wysokiej jakości

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej

Oferujemy:

To oferujemy:

 • kontakt z nowoczesnymi technologiami IT (Java 8, Hibernate, Spring, Web service, REST, JPA, Querydsl, Maven, Java FX, Android, XML, GWT, GXT, Glassfish / Payara, PostgreSQL)

 • elastyczne godziny pracy (między 07:00 - 19:30)

 • stabilizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • swobodna atmosfera pracy,

 • możliwość pracy zdalnej

 • karta MultiSport,

 • ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna

 • stała możliwość doskonalenia kompetencji zawodowych (szkolenia i kursy)

 • dogodna lokalizacja miejsca pracy

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • znajomość podstaw języka Java i relacyjnych baz danych, SQL

 • język angielski umożliwiający pracę z dokumentacją techniczną

 • chęć doskonalenia kompetencji i proponowania nowatorskich rozwiązań

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.