(Junior) Rpa Developer

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

Automation of processes (UiPath):
* Process analysis and creating process description in cooperation with the business owner,
* Development of new automations (coding, code review, go-live),
* Writing and maintaining technical documentation,
* Support for end-users.

In the case of mid-specialist level, also:
* Maintaining existing robots,
* Define process improvements,
* Promoting RPA across organization.

Oferujemy:

To oferujemy

 • We offer you the possibility to know the whole spectrum of the automatization process,
 • Contract of employment and permanent role,
 • Independent role and impact on the project solutions.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Excellent communication and analytical skills (talent for numbers),
 • Fluent in English (spoken and written),
 • Structured way of working and solution-oriented,
 • Able to work independently,
 • Availability min. 30 h/ week.
 • Optional
 • 1 to 2 years of experience in RPA (UiPath) programming'
 • Previous experience in VBA would be an asset.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: RECTICEL INTERNATIONAL SERVICES Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCA ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Przeczytaj uważnie poniższą informację. Dotyczy ona zasad ochrony prywatności i wyjaśnia dlaczego i jak zbieramy dane na Twój temat, w jaki sposób je chronimy i jak długo je przechowujemy. Dbamy o to, aby Twoje dane były zabezpieczone w najbardziej racjonalny sposób, chroniąc je przed utratą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem i będziemy przetwarzać je w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych UE z 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 („RODO”).

Informacja o prywatności została utworzona jako lista pytań i odpowiedzi.

 1. Kto będzie przetwarzał moje dane osobowe?

“Administratorem” Twoich danych osobowych będzie spółka Recticel (dalej zwana: „Recticel”). Szczegóły kontaktu znajdziesz w punkcie 8.

 1. Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarejestrowanie aplikacji i udział w procesie rekrutacji, oznacza to, że Recticel przetworzy wszystkie niezbędne dane, które są dla nas wymagane do oceny aplikacji w kontekście danej rekrutacji.

Przetwarzanie Twoich danych jest zatem konieczne w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy o pracę i leży w uzasadnionym interesie Recticel, tj. w interesie oceny kandydata przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty zatrudnienia.

W przypadku pozytywnej oceny i decyzji o zatrudnieniu, wykorzystamy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy o pracę.

W przypadku podjęcia decyzji o niezatrudnianiu Ciebie, zachowamy również Twoje dane osobowe przez pewien okres (punkt 7), co leży w uzasadnionym interesie Recticel, tj. aby móc skontaktować się z Tobą, jeśli jakiekolwiek przyszłe stanowiska mogłyby pasować do Twojego profilu.

 1. Jakie kategorie moich danych osobowych będą przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące Ciebie lub informacje, na podstawie których możesz zostać zidentyfikowany. Dane anonimowe, bez możliwości identyfikacji konkretnej osoby, nie są danymi osobowymi.

Do celów, o których mowa powyżej, przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało:

- standardowe dane dotyczące Twojej tożsamości (nazwisko, imię (imiona), adres ...);

- dane osobowe (data i miejsce urodzenia, narodowość, płeć, numer telefonu, adres e-mail, hobby i zainteresowania…);

- Twoje zdjęcie jeżeli prześlesz nam je dobrowolnie (np. zawarte w Twoim CV);

- członkostwo (przynależność do organizacji);

- dane dotyczące Twojej kariery (profil, dane dotyczące Twoich poprzednich pracodawców, termin zakończenia pracy u ostatniego pracodawcy, rodzaj wykonywanej pracy, inne projekty ...), również kontrola referencji, jeśli je nam dostarczyłaś/eś;

- dane dotyczące Twojego wykształcenia (dyplomy, certyfikaty, staże, szkolenia…);

- znajomość języków;

- jeżeli jest wymagane, pozwolenia na pracę lub rezydencja dla krajów znajdujących się w strefie ekonomicznej Europy;

- inne dane osobowe, które przekażesz nam w swojej aplikacji, związane z danym stanowiskiem;

- inne dane personalne (poza tymi wymienionymi powyżej) które wymagają przetwarzania na mocy prawa.

Nie musisz podawać nam tych danych, może to jednak negatywnie wpłynąć na twoje szanse w rekrutacji.

 1. Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

Dział HR, Twój potencjalny bezpośredni przełożony (przełożeni), dział IT i audytorzy będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych w ścisłej „potrzebie wiedzy” dla celów opisanych powyżej.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnej innej osobie trzeciej, dopuszczalnym wyjątkiem jest assessment center itp. lub jakiejkolwiek inna strona w przypadku, gdy jest to istotne dla procesu rekrutacji.

 1. Czy moje dane osobowe zostaną przeniesione poza mój kraj zamieszkania?

W związku z Twoją aplikacją o pracę może być konieczne, aby inna jednostka należąca do grupy spółek Recticel otrzymała dostęp do danych osobowych w celu przetwarzania i / lub przechowywania tych danych. Oddział ten może znajdować się na terenie strefy ekonomicznej Europy lub poza nią.

W tym celu wszyscy partnerzy Recticel zawarli umowę wewnątrzgrupową, zawierającą standardowe klauzule umowne UE zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

 1. Czy Recticel wykorzystuje system zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest rozumiane jako podejmowanie decyzji dotyczących jednostek, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i które wywołuje skutki prawne, znacząco wpływające na zainteresowane osoby.

Co do zasady Recticel nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w oparciu o taki system zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Recticel nie podejmuje decyzji dotyczących tego czy zatrudnić Cię wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 1. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż to konieczne dla celów opisanych powyżej.

W przypadku, gdy rekrutacja nie zakończy się zatrudnieniem, Twoje dane osobowe zostaną zachowane przez maksymalny okres jednego roku po zakończeniu procedury ubiegania się o pracę do celów opisanych w punkcie 2.

 1. Jakie są moje prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych przez Recticel i z kim mogę się skontaktować?

W każdej chwili możesz skontaktować się z Recticel, jeśli potrzebujesz wsparcia podczas stosowania lub zarządzania swoimi danymi osobowymi. Ponadto masz prawo do kontaktu z Recticel, jeśli chcesz:

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Obejmuje to również prawo do żądania kopii, o ile nie wpłynęłoby to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;

- sprostować swoje dane, w tym uzupełnić, jeśli dane nie są dokładne;

- usunąć swoje dane, jeśli nie ma (dłużej) podstawy prawnej do ich przetwarzania;

- ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, jeżeli miałbyś wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu lub dokładności przetwarzanych danych lub jeśli chcesz zachować określone dane w kontekście ewentualnych roszczeń, gdyby Recticel nie potrzebował już danych w świetle celów wspomnianych w punkcie 2;

- otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie i przesłać je do innego kontrolera, o ile przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany w związku z umową o pracę lub wcześniejszymi czynnościami, i o ile nie wpływa to na prawa i wolności innych.

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w procesie, na który Recticel powołuje się w punkcie 2 jako uzasadniony interes. Recticel zaprzestanie przetwarzania, jeżeli nie istnieją uzasadnione powody np. możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych po nieudanej aplikacji. W takim przypadku Recticel natychmiast usunie dane osobowe i zatrzyma dalsze przetwarzanie.

Ponadto masz również prawo - jeśli uważasz, że Recticel nie działał zgodnie z przepisami o ochronie danych - złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla Twojego miejsca stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Twoja osoba kontaktowa w sprawie dalszych informacji na temat tych praw

Kraj - Niemcy

Osoba kontaktowa - Zewnętrzny Inspektor ochrony danych: Stefan Hardelt, z Christian Adolphy Consulting, Neuberg 4a , 65193 Wiesbaden, telefon +49 160 9382 4895, stefan.hardelt@ca-c.de

Kraj - Wszystkie kraje

Osoba kontaktowa - Manager HR obsługujący Twoją aplikację

LUB

Dział prawny w międzynarodowej siedzibie Recticel: dataprotection@recticel.com

LUB

Djamila Mahlous, Doradca korporacyjny, Recticel S.A., Bourgetlaan 42 Avenue du Bourget, 1130 Bruksela, Belgia, Tel: +32 2 775 18 93, Mahlous.djamila@recticel.com

 1. Zmiany

Możemy co jakiś czas dokonywać zmian w niniejszej Informacji, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z odpowiednich przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.