Ręczne Pakowanie Oraz Sortowanie Pojemników

powrót
Opis oferty:

Zadania:

 • Rozpakowywanie palet z pojemnikami wielokrotnego użycia;
 • Sortowanie pudełek według koloru i oznakowania;
 • Czyszczenie pudełek z metek lub naklejek;
 • Układanie posortowanych pudełek na paletach.

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
 • Zmiany po 10 godzin (6-16, 12-22, 22-6) od poniedziałku do piątku.
 • Pracę w soboty dla chętnych;
 • Wynagrodzenie 24,80- 25,50 brutto/godz;
 • Pracę w suchym, ciepłym i nowoczesnym magazynie.

Obowiązki:

Wymagania:

 • Chęć do pracy i zdolności manualne;
 • Umiejętność pracy w zespole.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Dekra Praca sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych będzie Dekra Praca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 9, KRS: 0000415384. Celem przetwarzania danych osobowych jest wzięcie udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym, w ramach którego następować będzie ocena kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Administratora oraz realizacja czynności koniecznych do wykonania przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Pełna klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dekra Praca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  w następujący sposób:

- listownie na adres:

DEKRA Praca Sp. Z o.o.

Ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

Z dopiskiem- RODO

 

- przez e-mail: zapytania@dekrapraca.pl

- telefonicznie: +48 12 442 01 92

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej aplikacji o pracę.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po jej zakończeniu nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dalszych 18 miesięcy tylko wtedy, gdy wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach. W razie cofnięcia jakiejkolwiek zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

O ile spełniasz wymagania formalne na aplikowane stanowisko, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie potencjalnemu pracodawcy, dla którego prowadzimy rekrutację. Potencjalny pracodawca, któremu udostępnimy Twoje dane, będzie zobowiązany do przekazania ci dalszych informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również udział w dalszych procesach rekrutacyjnych) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: barbara.cison@dekrapraca.pl