Prompt Engineer

powrót
Opis oferty:

 • odpowiedzialność za wykorzystanie modeli generowania języka naturalnego do rozwiązania problemów i wyzwań w sektorze e-commerce.
 • opracowywanie odpowiednich promptów, które pozwolą modelom na generowanie wartościowych wyników i pozwalających osiągać założone cele biznesowe,​
 • testowanie aplikacji stworzonych w oparciu o modele generatywne i wewnętrzną bazę wiedzy naszej organizacji,
 • wdrażanie i szkolenie poszczególnych działów z efektywnego korzystania z tego typu rozwiązań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość budowania od podstaw bardzo ciekawego, nowoczesnego projektu
 • elastyczność w zakresie w formy zatrudnienia
 • pracę w młodym, przyjaznym zespole
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy
 • dostęp do niezbędnych szkoleń
 • możliwość korzystania z rabatów u naszych partnerów
 • dla chętnych bezpłatną naukę języka angielskiego na terenie biura
 • dostęp do takich benefitów jak: ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta sportowa

Obowiązki:

 • żywe (hobbystyczne bądź zawodowe) zainteresowanie szeroko pojętą automatyzacją oraz tematyką związaną z przetwarzaniem języka naturalnego i klasycznych zagadnień z zakresu NLP,
 • chęć rozwoju w pracy z technologiami generowania języka naturalnego, takimi jak GPT-4, Claude, itp.,
 • gotowość do rozwoju i stałego poszerzania wiedzy branżowej,
 • umiejętność tworzenia precyzyjnych i efektywnych promptów, które pozwolą ba maksymalizację jakości i użyteczności wyników generowanych przez modele języka naturalnego,
 • wiedza domenowa w obszarze AI dla e-commerce, co pozwali na lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań klientów,​
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • atutem będzie wykształcenie wyższe kierunkowe, bądź ostatnie lata studiów (informatyka, matematyka, analityka, itp.) – nie stronimy również od samouków 😊
 • gotowość do pracy stacjonarnej, w pełnym wymiarze godzin.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PTAK S.A.

Administratorem danych jest Ptak S.A. z siedzibą w 95-030 Rzgów, ul. Żeromskiego 6. Dane  będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych, Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "Rozporządzenie") w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług hostingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.