Przedstawiciel Handlowy Ds. Detalu

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Aktywna sprzedaż produktów na podległym terenie
 • Profesjonalne doradztwo i rozwój sprzedaży produktów - praca w oparciu o cele sprzedażowe
 • Rozszerzanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych punktów sprzedaży detalicznej
 • Budowanie i kształtowanie relacji biznesowych z Klientami

Oferujemy:

To oferujemy

 • Możliwość korzystania z opieki medycznej oraz benefitu sportowego
 • Rozbudowany program wdrożeniowy, abyś w krótkim czasie osiągał zaplanowane cele
 • Profesjonalny system szkoleń produktowych, bo zależy nam na Twoim rozwoju
 • Zdobywanie doświadczeń w dużej firmie z rozpoznawalnymi markami w portfolio
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system wynagradzania oraz konkursy motywacyjne
 • Konkurencyjny system premiowy
 • Elastyczny czas pracy, który dostosujesz do swoich potrzeb

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Doświadczenie związane ze sprzedażą produktów w branży FMCG dla kategorii produktów Napoje i Alkohole
 • Wiedza z zakresu produktów oraz rynku alkoholi w Polsce
 • Umiejętność budowania i poszerzania relacji biznesowych
 • Nastawienie na realizowanie wyznaczanych celów
 • Odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Distribev Sp. z o.o.

Informacja dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail dbo.pl@distribev.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@distribev.pl.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev sp. z o.o.

Podstawę przetwarzania danych stanowią przepisy:

 • 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221Kodeksu pracy - obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda lub zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 • w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę;
 • na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev sp. z o.o.;
 • na potrzeby kontaktu z byłym pracodawcą;
 • 9 ust. 2 lit. b RODO - w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być dostawcy usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  • trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  • 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.