Opiekun Efektywności Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

 • Udział w projektach sprzedażowych B2C – Sprzedaż Zdalna;
 • Wdrażanie działań usprawniających model sprzedaży zdalnej B2C;
 • Komunikacja wewnętrzna w zakresie wdrażanych zmian;
 • Współpraca kierunkowa z innymi obszarami sprzedaży B2C w zakresie rozliczeń, raportowania i planowania.

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie w ramach Umowy o Pracę na pełen etat;
 • Wynagrodzenie podstawowe w wysokości 25 zł brutto/h;
 • Premie miesięczne za realizację określonych celów (średnio 800 zł - 1000 zł brutto);
 • Bezpieczne środowisko pracy;
 • Szkolenie wprowadzające oraz wsparcie zespołu doświadczonych specjalistów;
 • Pracę w systemie hybrydowym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i nabycia nowych kompetencji;
 • Duże możliwości rozwoju w strukturach firmy;
 • Dodatkowe benefity – ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna;
 • Dla aktywnych – karta sportowa (Multisport);

Obowiązki:

 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint);
 • Znajomość procesów OPL dostarczanie;
 • Znajomość usług oraz rozwiązań dedykowanych dla klientów B2C;
 • Chęć rozwoju i otwartość na nowe wyzwania;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Zaangażowanie w powierzone zadania i orientacja na osiąganie wyników;
 • Komunikatywność i praca zespołowa jest Twoim atutem.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: POS Group

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administrator Danych: POS Group sp. z o.o., ul. Czyżówka 14, lok. 2.7, 30-526 Kraków


Cele przetwarzania danych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji


Podstawy prawne przetwarzania danych: Przepisy kodeksu pracy – w zakresie danych obowiązkowych w procesie rekrutacji; Zgoda kandydata – w zakresie danych dodatkowych, pozyskanych od kandydata i tylko wtedy, gdy jest to dla niego korzystne oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora w zakresie obsługi informatycznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych: Do zakończenia rekrutacji; W przypadku wyrażenia zgody - do czasu wycofania zgody przez kandydata

Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; inne prawa, o których mowa w naszej „Polityce prywatności w procesie rekrutacji”
http://pos-group.pl/polityka-prywatnosci/

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce prywatności w procesie rekrutacji”
http://pos-group.pl/polityka-prywatnosci/

Prywatność w procesie rekrutacji


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator Twoich danych osobowych:
POS Group sp. z o.o., ul. Czyżówka 14, lok. 2.7, 30-526 Kraków

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

POS Group sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
Adres email:iodo@pos-group.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów w zakresie danych obowiązkowych w procesie rekrutacji jest art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich danych w zakresie wizerunku lub innych danych wykraczających poza obowiązkowy zakres lub wyrazili odrębną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie art. 22(1a) kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w celach rekrutacji jest całkowicie dobrowolne, jednak w zakresie następujących danych:
imię (imiona) i nazwisko;
data urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, na podstawie art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy.

Jeśli kandydat chce udostępnić szerszy zakres danych, takich jak na przykład wizerunek, musi wyrazić odrębną zgodę. W przypadku braku takiej zgody przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż to wynika z art. 21(1) par. 1 kodeksu pracy nie będzie możliwe.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.